Vi hjälper dig genom livets alla skeden

Din juristbyrå i Hälsingland

Våra tjänster

Arvskifte
Ett arvsskifte innebär att tillgångarna efter en person som avlidit fördelas mellan de som ska ärva. Det är en process som många gånger kan vara väldigt påfrestande, både juridiskt och känslomässigt, inte minst eftersom det ofta sker i en tid av sorg och osäkerhet.

Själva arvsskiftet är ett civilrättsligt avtal mellan alla delägare i dödsboet, som man är skyldig att upprätta. Det är därför viktigt att det upprättas enligt gällande lagar och regler, samtidigt som man tar hänsyn till den avlidnes vilja.

Vi på Juristbyrån Lundquist AB kan hjälpa er med arvsskiftet, i allt från frågor till upprättandet av arvsskiftet med hänsyn till både era och den avlidnes önskemål.

Bodelning
Ibland tar livet oförutsedda vändningar. Oavsett hur äktenskapet tar slut, om det beror på en separation eller dödsfall, är det en för många svår och känslomässigt påfrestande situation att genomgå. Dessutom är det många olika frågor, familjejuridiska som praktiska, som på olika sätt måste lösas.

Många gånger kan det vara lättare att reda ut alla frågor kring bodelningen om man tar hjälp av en jurist, som på ett objektivt sätt kan hjälpa till med handlingarna samt berätta vad som gäller rent juridiskt. Vi på Juristbyrån Lundquist AB hjälper er gärna att ta er igenom bodelningen.

Bodelningsförrättare
Ibland kan det vara svårt att komma överens, särskilt vid en separation där många känslor är inblandade. När en bodelning inte kommer framåt kan det därför vara bra att ansöka om en bodelningsförrättare, som objektivt kan se till att bodelningen utförs på bästa möjliga sätt för samtliga parter.

Vi på Juristbyrån Lundquist AB kan hjälpa er utifall bodelningen kört fast, både genom att ansöka om, samt ta oss an rollen som, bodelningsförrättare.

Bouppteckning
När någon går bort efterlämnar denne minnen och intryck från ett helt liv. Men också olika tillgångar som måste tas omhand, exempelvis ett hem, en sommarstuga eller pengar.

Även om tillgångar kan kännas obetydliga i en tiden av sorg, är det fortfarande viktigt att dessa tas om hand. Det första steget för detta är en bouppteckning, som är en sammanställning av alla tillgångar och skulder den bortgångne hade.

Enligt lag måste en bouppteckningsförrättning hållas inom tre månader från dödsfallet. Efter denna förrättning upprättas bouppteckningen som registreras hos Skatteverket. En dödsbodelägare får inte göra en bouppteckning på egen hand, eftersom det enligt lag krävs två utomstående förrättningsmän. Eftersom det finns många juridiska krav kring bouppteckningen rekommenderar vi att anlita en expert inom området.

Vi på Juristbyrån Lundquist AB kan hjälpa er med bouppteckningen och alla frågor som dyker upp kring den.

Boutredning
När någon i ens närhet avlidit är det många frågor, både juridiska och praktiska, som uppstår. Boutredning är ett samlingsnamn över upprättande av bouppteckning, förvaltning av dödsboet, arvsskiftet och den slutliga avvecklingen av dödsboet.

Inom dessa delar finns sedan mängder av delfrågor, viljor och olika lösningar som måste tas hänsyn till. Tillgångar kan behöva säljas, räkningar betalas, abonnemang sägas upp, bostaden skall skötas om och fordringar kan behöva drivas in. Bouppteckningen skall upprättas, bouppteckningsförrättning hållas, arvsskiftet skall genomföras och många andra frågor dyker upp i en tid av sorg.

Vi på Juristbyrån Lundquist AB kan hjälpa dig med alla steg i boutredningen, för en säker boutredning där vi sköter om allting - efter era önskemål.

Boutredningsman
Om arvingarna inte kan enas om hur dödsboet skall förvaltas, eller delas, har varje dödsbodelägare rätt att hos tingsrätten begära att en boutredningsman tar över förvaltningen.

Boutredningsmannen tar då hand om boutredningen och upprättar bouppteckningen. Denne kan även genomföra arvsskiftet och slutligen avsluta dödsboet.

Vi på Juristbyrån Lundquist AB kan utses som boutredningsmän och hjälpa er igenom det hela. I det fall man verkligen försökt komma överens, men ej lyckats, kan det vara en klok sista utväg.

Deklarationer för privatpersoner
Alla får den, men få längtar efter den. Deklarationen som varje år ska lämnas in till Skatteverket kan många gånger innebära både sömnlösa nätter och stor huvudbry. Hur bör man egentligen deklarera när det skett en fastighetsförsäljning, inköp av skog, försäljning av ett företag eller en oförutsägbar händelse för att det ska bli så bra som möjligt?

Vi på Juristbyrån Lundquist AB hjälper dig att upprätta din deklaration enligt konstens alla regler, för just din unika situation.

God man enligt samäganderättslagen
Att äga någonting, till exempel en sommarstuga, tillsammans bidrar till mängder av olika möjligheter. Men ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig och det kan då bli svårt att komma överens.
Varje delägare har då rätt att ansöka om en god man enligt samäganderättslagen. Denne hjälper till med samförvaltningen av egendomen på ett sätt som i längden gynnar samtliga delägare. 

Vi på Juristbyrån Lundquist AB kan hjälpa er med ansökan, samt att vara god man för er räkning för att långsiktigt nå en överenskommelse mellan samtliga delägare.

Gåvobrev
Att ge bort någonting är inte alltid, juridiskt sett, så pass enkelt som man kan tro.

Bara för att ett gåvobrev upprättats innebär det inte alltid att det handlar om en gåva. Skatteverket har olika lagar och regler att förhålla sig till när de gör sin bedömning. Ett gåvobrev som formulerats väl kan förebygga framtida oklarheter och konflikter. Det är viktigt att komma ihåg att det finns flera olika krav på hur ett gåvobrev ska vara utformat för att vara giltigt.

Att ge bort någonting till någon annan kan göras på många olika sätt. Välkommen att ta kontakt med oss på Juristbyrån Lundquist AB, för ett gåvobrev som passar just din situation.

Framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en möjlighet som infördes i Sverige nyligen. Med en framtidsfullmakt kan du själv välja vem, eller vilka, som skall ansvara för dina personliga och ekonomiska intressen den dag du inte längre kan eller får fatta egna beslut.

Genom att upprätta en framtidsfullmakt slipper du att dina intressen i framtiden representeras av en slumpmässigt vald god man. Du kan istället i förväg välja någon som du litar på.

Det finns många anledningar till att upprätta en framtidsfullmakt, bland annat för att trygga din framtid om olyckan skulle vara framme, när åldern tagit ut sin rätt eller för att underlätta för familjen den dag du går bort. Med en framtidsfullmakt vet dina släktingar att någon du litat på förvaltar dina tillgångar, vilket leder till trygghet för alla inblandade.

Vi på Juristbyrån Lundquist AB hjälper dig med att upprätta en framtidsfullmakt som passar just dina behov och önskemål.

Jakt
Jakten i Sverige har uråldriga anor och är ett intresse som förenar generationer och familjer över hela landet. Särskilt här i vårt landskap, Hälsingland, där fler än genomsnittet ägnar sig åt jakt och andra viltvårdande åtgärder i någon form.

Även jakten, likväl som mycket runtomkring den, omfattas av lagar och regler i allt från licensansökningar och jakträttsupplåtelser till andra frågor som rör jakt och vilt.

Hos oss på Juristbyrån Lundquist AB kan du få hjälp och vägledning i flera av de juridiska frågorna som rör jakt, vilt och vapen.

Juridisk rådgivning
Juridiken kan många gånger vara omfattande, krånglig och svår att få rätsida på.

Vi på Juristbyrån Lundquist AB kan hjälpa dig med dina frågor och funderingar oavsett var i livet du befinner dig. Om man i förväg känner till vad som egentligen gäller, samt vilka val man har, kan det hjälpa till med att göra livet lite lättare.

Livet innebär många juridiska frågor, välkommen att kontakta oss på Juristbyrån Lundquist AB med just dina frågor, stora som små. 

Köpekontrakt
Om du ska köpa, eller sälja, någonting är det betryggande att ha ett skriftligt avtal mellan alla inblandade. På så sätt har man svart på vitt vad som egentligen gäller, vilket skapar trygghet och säkerhet inför framtiden.

I vissa fall, som när det gäller fastigheter, finns det juridiska krav på att man måste upprätta ett köpekontrakt som uppfyller vissa formkrav för att affären ska vara giltig.

Vi på Juristbyrån Lundquist AB hjälper dig med alla steg i köpet, eller försäljningen, för att göra just er unika överenskommelse så säker som möjligt.

Lagfart
Fastighetsägare kan man bli på många olika sätt. Men oavsett om det sker via köp, gåva, arv eller bodelning så måste man söka lagfart på sitt förvärv.

Vilken typ av förvärv (handling) som passar just dig och din livssituation bäst är intressant ur flera perspektiv, bl.a. vilka kostnader och skatter som är förenat med överlåtelsen eller förvärvet.

Vi på Juristbyrån Lundquist AB kan hjälpa dig med alla steg på vägen att bli fastighetsägare anpassat efter din unika situation.

Samboavtal
Att dela sitt liv med någon är underbart och sambolagen ger er möjligheten att själva, till stor del, bestämma hur ert förhållande ska se ut rent juridiskt. Men samtidigt är sambolagen en lag med många gråzoner och tolkningsmöjligheter, vilket lätt kan leda till osäkerhet och framtida konflikter.

Som sambor äger varje person sakerna som denne skaffat, men om samboförhållandet tar slut ska både ert gemensamma bohag och er gemensamma bostad delas upp mellan er – oavsett vem som betalat för dessa.

Det är alltid bättre att prata om hur man vill göra vid en eventuell framtida separation i början av förhållandet, när allting är underbart och fungerar som det ska. Vi på Juristbyrån Lundquist AB hjälper er med alla frågor och funderingar som kan tänkas dyka upp i just ert förhållande, samt upprättande av ett samboavtal för just era önskemål.

Samäganderättsavtal
Sommarstuga, husbil, garage, veteranfordon, robotgräsklippare… Att äga någonting tillsammans öppnar upp för många nya möjligheter. Men det innebär också att många nya frågor och funderingar dyker upp. Att upprätta ett samäganderättsavtal medan man är överens är en bra försäkring mot framtida meningsskiljaktigheter och bråk. Att alla är medvetna om vad som gäller bidrar till en trygghet och lägger grunden för ett problemfritt samägande.

Vi på Juristbyrån Lundquist AB hjälper er med att upprätta ett samäganderättsavtal anpassat för just er samägandesituation, vilket ger er en stabil grund för ett problemfritt samägande.

Servitut
Ett servitut är ett skriftligt avtal som öppnar upp många möjligheter till att på olika sätt använda sig av någon annans fastighet. Exempelvis rätten att använda en brunn, brygga eller en väg.

I många fall saknas det skriftliga servitutsavtal, vilket innebär att alla parter förlitar sig på muntliga överenskommelser. Även om det känns bra idag kan framtida ägarbyten eller meningsskiljaktigherer leda till problem då plötsligt ord står mot ord. Då kan det vara en bra försäkring att ha avtalet om servitut, samt vad det innebär, nedskrivet.

Vi på Juristbyrån Lundquist AB hjälper er gärna med alla frågor som rör servitut, med allt från upprättande till tolkning och borttagning.

Skuldebrev
Att låna ut pengar privat är en generös handling som kan hjälpa till i många situationer - men det riskerar också att innebära framtida meningsskiljaktigheter angående vad man faktiskt kom överens om en gång i tiden.

Idag är det även vanligt att upprätta skuldebrev när man flyttar ihop i en gemensam bostad, utifall man går in med olika summor och vill skapa en stabil grund för sin framtid tillsammans.

Ett skuldebrev är ett skriftligt bevis på att du lånat eller lånat ut pengar, samtidigt som det förtydligar vilka villkor som ni faktiskt kom överens om. På så sätt kan man undvika framtida tvister och problem, eftersom alla har svart på vitt vad som gäller.

Vi på Juristbyrån Lundquist AB kan hjälpa er upprätta ett skuldebrev som är anpassat till just er situation.

Testamente
Genom att upprätta ett testamente kan du bestämma vad som ska hända med dina tillgångar den dag du går bort. Ett välskrivet testamente, som tydligt berättar om din sista vilja för dina anhöriga, underlättar i en tid av sorg och minskar risken för konflikter i framtiden.

Det finns flera krav på hur ett testamente måste utformas för att vara giltigt, samtidigt som det är viktigt att formuleringarna inte leder till otydligheter eller får en annan innebörd än den du önskar.

Välkommen att kontakta oss på Juristbyrån Lundquist AB med dina frågor och funderingar, vi kan hjälpa dig att upprätta ett testamente som passar just dina önskemål.

Vårdnad, boende och umgänge
Vid en separation är det många frågor som dyker upp, inte minst den om barnens bästa. Ibland kan det vara svårt att på egen hand komma överens om en lösning gällande boende, vårdnad, umgänge och andra barnrelaterade frågor.

Vi på Juristbyrån Lundquist AB kan hjälpa dig med alla juridiska frågor som rör barn, oavsett er familjesituation och dess bakgrund. Det går bra att kontakta oss både som par eller enskild förälder, vårt fokus ligger alltid hos barnets bästa samt att skapa en för framtiden hållbar situation.

Äktenskapsförord
När man gifter sig ingår man en form av ekonomisk gemenskap, inte bara personligt utan även juridiskt. Om någonting inträffar under äktenskapet, till exempel en eventuell separation, är huvudregeln att alla tillgångar ni har skall delas lika mellan er båda.

I många fall kan det finnas saker man av olika skäl vill slippa dela upp, som exempelvis ett företag, en sommarstuga, ett arv eller en möbel som tillhört släkten i generationer. Här kan ett äktenskapsförord skapa trygghet eftersom man då känner till vad som händer utifall någonting oväntat inträffar.

För att ett äktenskapsförord skall vara giltigt finns det flera olika krav på utförandet, samtidigt som det måste registreras hos Skatteverket. Vi på Juristbyrån Lundquist AB hjälper er med att utforma och registrera ett äktenskapsförord som tar hänsyn till just er unika situation.

Boka ett möte med oss

Vi hjälper till att hitta den bästa lösningen för just dig. Fyll i vårt kontaktformulär så tar vi kontakt med dig och bokar in ett möte så snart vi kan.

Kontakta oss

Planera för framtiden

Det finns många situationer i livet när man behöver planera för framtiden. Vi hjälper dig att upprätta de handlingar som behövs.

Läs mer här

Familje­ekonomisk analys

Vi ger dig en kostnadsfri familjeanalys för att belysa hur just ditt behov ser ut. Det gäller både privatpersoner och småföretagare.

Läs mer här